เกี่ยวกับเรา

LIFE CHECK Co.,Ltd.

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ให้การบริการที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคจากการทำงาน บริการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันก่อนการเกิดโรค โดยมีแนวทางการเดินสำรวจสถานประกอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพโดยการให้ความรู้และจัดทำสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานประกอบการ จัดหาทีมแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อรักษาพยาบาลและเฝ้าระวังการเกิดโรคได้อย่างทันท่วงที โดยองค์กรที่ใช้บริการจะได้รับความคุ้มค่าจากการรับบริการของ Life Check Occupational Health Center

ทีมงานของเราติดต่อเรา


What we stand for

OUR VALUES


ทีมแพทย์

พร้อมให้บริการด้วยเครือข่ายแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์จำนวนมากในการประสานงานให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ


ทีมพยาบาล

บริการด้วยเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปและพยาบาลวิชาชีพที่พร้อมให้บริการครบวงจรพร้อมด้วยมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยระดับสากล

L = LEARNING

เน้นการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการ


I = INTERNATIONAL

มาตรฐานในระดับสากล ให้บริการโดยทีมงานเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์

F = FAMILY

ดูแลผู้รับบริการเสมือนบุคคลในครอบครัว


E = EVOLVEMENT

พัฒนาการเรียนรู้ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง


012345678900123456789001234567890

วัน ต่อ 1 ปี

พร้อมดูแลท่านและบุคลากรของท่านทุกวัน ตลอดทั้งปี


0123456789001234567890

นาที ต่อ 1 ชั่วโมง

ให้ความมั่นใจด้านสุขภาพตลอดทุกนาทีที่ปฏิบัติงาน0123456789001234567890

ชั่วโมง ต่อ วัน

บริการจัดแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง


0123456789001234567890

วินาที ต่อ 1 นาที

บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน คุ้มค่าทุกวินาทีทีมงานของเรา

คณะกรรมการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำบริษัทประธานกรรมการ, พยาบาลอาชีวอนามัย

มะลิวัลย์ ชีวะประเสริฐ


– จบหลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

– จบการศึกษาการพยาบาลเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

– ประสบการณ์ทำงานแผนกอาชีวอนามัย 2 ปี

– ประสบการณ์ทำงานแผนกผู้ป่วยศัลยกรรมและตรวจโรคทั่วไป

– ประสบการณ์ทำงานหน่วยผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเด็กทารกแรกเกิด 3 ปี

– จบหลักสูตรอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้น
แพทย์ , ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์

นพ.อภิเดช ชีวะประเสริฐ


– จบหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

– ศึกษาดูงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

– แพทย์ผู้ประสานงานในการประชุมนานาชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์

“The 3rdMetting on ASEAN Diagnostic Criteria for Occupational Disease”

– ประสบการณ์เดินสำรวจสถานประกอบการมากกว่า 10 สถานประกอบการ
แพทย์ , ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์

นพ. ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์


– จบหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

– ศึกษาดูงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

– แพทย์ผู้ประสานงานในการประชุมนานาชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์

“The 3rdMetting on ASEAN Diagnostic Criteria for Occupational Disease”

– แพทย์ตรวจสุขภาพและให้ความรู้แรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย,ไต้หวันรับสมัครแพทย์และพยาบาลที่สนใจร่วมงานกับเรา

มาร่วมทีมงานคุณภาพกับเรา

LIFE CHECK OCCUPATIONAL HEALTH CENTER

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา ติดต่อ LIFE CHECK ได้ทันที


ติดต่องานห้องพยาบาล

8.00 – 20.00
โทร 099 494 9953LIFE CHECK

วันจันทร์ – ศุกร์ 08:00-20:00
วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00-18.00
โทร 099 494 9953Follow us

Our Activity

lifecheckcenter@gmail.com

www.lifecheckcenter.comCopyright by LIFE CHECK CO.,Ltd. 2017. All rights reserved.