แพทย์ , อาชีวเวชศาสตร์

DR APHIDEJ CHEEVAPRASERT

Life Check มีเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาชีวเวชศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางในสาขาอื่นๆจำนวนมาก ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถส่งเสริมสุขภาพของคนในองค์กรของท่านให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีติดต่อบริษัท LIFE CHECK

เวลาทำการ
Contact LIFE CHECK

CONTACT INFO


099 494 9953

lifecheckcenter@gmail.com

ขอใบเสนอราคา

Why do you should Life Check?

เพราะเรามั่นใจว่าจะสามารถส่งเสริมสุขภาพของคนในองค์กรของท่านให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทำงาน มั่นใจได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้

1.เราเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโรคจากการทำงาน (อาชีวเวชศาสตร์)

2.เน้นเรื่องการให้บริการที่ มีคุณภาพ การให้ความรู้ สื่อการสอน สิ่งพิมพ์ วางแผนการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน

3.เรามีเครือข่ายแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางในสาขาอื่นๆ จำนวนมาก

4.เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่สามารถปรึกษาได้โดยตรง

5.เราให้บริการโดยทีมแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

6.พยาบาลของ Life Check ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและเสริมความรู้ด้านโรคจากการทำงาน โรคทั่วไปและการใช้ยาในการรักษาโรคโดยแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์

7.เราเชื่อมั่นว่าหลักการในการให้บริการของเรา จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพให้แก่สถานประกอบการได้


A word from our patients

ความคิดเห็นของผู้รับบริการได้มีโอกาสทำสัญญาจัดตั้งห้องพยาบาลกับบริษัท Life Check ประทับใจในบริการที่มีคุณภาพ และทีมแพทย์ที่สามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี


คุณ จาตุรนต์
(กรรมการผู้จัดการบริษัท)LIFE CHECK Co.,Ltd. Having an excellent standard, great quality service, and being an authentic specialist team.


MR. MARCUS (CEO)บริษัทไลฟ์ เช็ค เสนอราคาที่เหมาะสม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า และบริการเฉพาะทางที่หลากหลาย ทำให้ตัดสินใจไม่ยากเลยครับที่เลือกบริษัทไลฟ์ เช็ค มาดูแลห้องพยาบาลของบริษัท


คุณดนัย (จป. วิชาชีพ)


นพ. อภิเดช ชีวะประเสริฐ

OFFICIAL CV

  • ประวัติการทำงาน
  • การศึกษา

– ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ ณ โรงพยาบาลเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์

   เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

– ประสบการณ์เดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk Through Survey)

   มากกว่า 10 สถานประกอบการ

– ปัจจุบันเป็นแพทย์ปฏิบัติงานประจำห้องพยาบาล จำนวน 5 แห่ง

   ในสถานประกอบการต่างๆ ได้แก่   โรงแรม บริษัท และโรงงาน

-ปัจจุบันเป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Part time) ประจำโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง

– แพทย์ผู้ประสานงานในการประชุมนานาชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์

“The 3rdMetting on ASEAN Diagnostic Criteria for Occupational Disease”

– เข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์

“Advanced International Training Course in Occupational and Environmental Health”

– จบหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

– จบหลักสูตรอบรมเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข

– จบหลักสูตรการวินิจฉัยโรคหอบจากการประกอบอาชีพ สถาบันโรคทรวงอก

– จบหลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต สำนักงานประกันสังคม

– ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท ด้านอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LIFE CHECK OCCUPATIONAL HEALTH CENTER

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา ติดต่อ LIFE CHECK ได้ทันที


ติดต่องานห้องพยาบาล

8.00 – 20.00
โทร 099 494 9953LIFE CHECK

วันจันทร์ – ศุกร์ 08:00-20:00
วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00-18.00
โทร 099 494 9953Follow us

Our Activity

lifecheckcenter@gmail.com

www.lifecheckcenter.comCopyright by LIFE CHECK CO.,Ltd. 2017. All rights reserved.