LIFE CHECK

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อขอใบเสนอราคา บริการจัดตั้งห้องพยาบาล บริการส่งเสริมความรู้ บริการสำรวจความเสี่ยงในสถานประกอบการและออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพ บริการฉีดวัคซีน บริการตรวจสุขภาพประจำปีและตามความเสี่ยง บริการให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพ บริการด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล บริการให้คำแนะนำด้านการประกันสุขภาพ ท่านสามารถเลือกตามบริการและงบประมาณที่ท่านต้องการ

บริการของเราติดต่อเรา

OCCUPATIONAL HEALTH CENTER

ติดต่อขอใบเสนอราคาได้ทันที


ชื่อผู้ติดต่อ (required)

ชื่อบริษัท โรงเรียน โรงงาน สถานประกอบการ (required)

ประเภทของกิจการ(required)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (required)

เบอร์ติดต่อ (required)

Email (required)

เลือกบริการที่ต้องการ

รายละเอียดอื่นๆ


ติดต่องานห้องพยาบาล

8.00 – 20.00
099 494 9953


ติดต่องานตรวจสุขภาพ

8.00 – 20.00
099 494 9953


ติดต่องานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

8.00 – 20.00
099 494 9953

LIFE CHECK OCCUPATIONAL HEALTH CENTER

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา ติดต่อ LIFE CHECK ได้ทันที


ติดต่องานห้องพยาบาล

8.00 – 20.00
โทร 099 494 9953LIFE CHECK

วันจันทร์ – ศุกร์ 08:00-20:00
วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00-18.00
โทร 099 494 9953Follow us

Our Activity

lifecheckcenter@gmail.com

www.lifecheckcenter.comCopyright by LIFE CHECK CO.,Ltd. 2017. All rights reserved.