DentalCare monthly updates

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

Quisque eget sem urna. Donec at vestibulum nibh, non bibendum est. Curabitur eget tincidunt eros.


building-768815_1280.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1
22/Aug/2018

หลักการควบคุมสิ่งคุกคามจากการทำงานตามแนวทางอาชีวอนามัย

 

 

1. การควบคุมและป้องกันสิ่งคุกคามที่แหล่งกำเนิด (Source) 

– การทดแทนโดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือสารใช้สารหรือวัตถุที่เป็นพิษน้อยแทน (Substitution)
– การใช้วิธีปิดคลุมกระบวนการที่เป็นอันตราย
– การแยกกระบวนการออกไป จากคนทำงาน (Isolation)

– การใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local exhaust ventrilation)
– การทำให้เปียกหรือชื้น (สำหรับงานที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายมาก)
– จัดโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องมือ

 

 

2. การควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของสิ่งคุกคาม (Pathway)

– การระบายอากาศทั่วไปแบบเจือจาง
– การเพิ่มระยะห่างจากแหล่งกำเนิดถึงคนทำงาน (Distance)
– การติดตั้งฉากกำบัง
– การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

 

3. การควบคุมป้องกันที่ผู้ปฏิบัติงาน (Receiver)

– การฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานโดยพยาบาลประจำห้องพยาบาลและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
– การจัดตารางหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน
– ติดตัังอุปกรณ์ตรวจสอบที่ผู้ปฏิบัติงาน
– การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
– การเฝ้าระวังสุขภาพ เช่น มีการจัดตั้งห้องพยาบาลและดำเนินแนวทางการคัดกรองอาการเบื้องต้น

 

 


LIFE CHECK OCCUPATIONAL HEALTH CENTER

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา ติดต่อ LIFE CHECK ได้ทันที


ติดต่องานห้องพยาบาล

8.00 – 20.00
โทร 099 494 9953LIFE CHECK

วันจันทร์ – ศุกร์ 08:00-20:00
วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00-18.00
โทร 099 494 9953Follow us

Our Activity

lifecheckcenter@gmail.com

www.lifecheckcenter.comCopyright by LIFE CHECK CO.,Ltd. 2017. All rights reserved.